Menu

Stav-kompt s.r.o.

Sledujte nás aj na

Výstavba nízkoenergetických a pasívnych domov

Free HTML5 template by FREEHTML5.co

Výstavba nízkoenergetických a pasívnych domov

Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné portfólio služieb, pre realizáciu novostavby Vášho rodinného domu,
v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde. Ponúkame Vám kompletný servis od zabezpečenia projektovej dokumentácie, cez realizáciu stavebných prác, dodávku technológie, až po samotnú kolaudáciu a odovzdanie stavby do užívania.

Vo vlastnej réžii zabezpečujeme:
• Zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie všetkých stupňov projektu
• Dodávku všetkých stavebných materiálov použitých pri stavbe
• Realizáciu pomocných konštrukcií použitých počas stavebných prác (debnenie, lešenie a pod.)
• Realizáciu kompletných stavebných prác hlavnej a pridruženej stavebnej výroby
• Vedenie uskutočňovania stavebných prác stavbyvedúcim s osvedčením SKSI
• Kontrolu stavby počas výstavby autorizovaným stavebným dozorom
• Zabezpečenie a skompletizovanie všetkých dokladov, certifikátov a revízií ku kolaudácii stavby